Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Матична школа у Попучкама

Подручно одељење у Дупљају


Подручно одељење у ЗабрдициШколски објекти и просторни услови

У школској 2018/2019.години, настава се изводи у три школска објекта: у матичној школи у Попучкама и у издвојеним одељењима у Дупљају и Забрдици.

У школској 2018/2019.години, 138 ученика  похађа наставу у сва три објекта, распоређених у 11 одељења, од којих су 9 у матичној школи а по једно одељење је у ИО Дупљају и ИО Забрдици. 

Образовно-васпитни рад у матичној школи у Попучкама организван је у две смене: настава у првој смени почиње од 8.00 часова а настава у другој смени почиње  од 13.30 часова.

У једној смени су ученици млађих разреда док су у другој смени ученици старијих разреда. Смене се мењају сваке седмице.

Настава у издвојеним одељењима у Дупљају и Забрдици организована је у једној смени. Настава почиње у 8.00, а завршава се у 12.40 часова.  Матична школа у Попучкама 

Објекат школске зграде у Попучкама грађен је 1901. године. До сада је два пута дограђиван, а делимично и рушен. Крајем 80. година дограђено је 600 м2  новог школског простора. Овом доградњом је значајније побољшан радни простор и услови рада.

    Завршетком радова у сутерену зграде добијена је школска радионица, котларница и још једна просторија. Међутим, још увек недостаје радни простор за кабинете, фискултурну салу, санитарне чворове, простор за библиотеку–медијатеку, читаоницу, просторије за помоћне раднике, чајну кухињу, канцеларијски простор...

    Стари део објекта школе оштећен је земљотресом 1998. године. Најбоље решење је санација објекта, његово проширење новим простором и фискултурном салом. Недостају и адекватни спортски терени. До сада је грејање било на чврсто гориво (пећи), при чему су димњаци били уски и нефункционални, пуно су димили, па су се просторије брзо прљале. Решење проблема било је увођење централног грејања у објекат, што је и учињено.     Централно грејање у школи функционише од 08. 01. 2003. године. Подови су прекривени ламинатом, ходници су од керамичких плочица, што је лако за одржавање. Природно осветљење је добро, док је вештачко лоше, због слабог напајања инсталација. Током 2003. године  изграђен је санитарни чвор у оквиру школске зграде, јер је до тада коришћен пољски тоалет који је  био склон паду. Школа је прикључена на градски водовод. Школско двориште је ограђено, а треба  уредити цветне и зелене површине.
  Подручно одељење у Дупљају 

    Подручно одељење у Дупљају је смештено у школској згради грађеној 1946. године. Школа је у последњих 10 година адаптирана и урађена је фасада. Међутим, 1998. године земљотрес ју је потпуно оштетио, што би у наредном периоду требало отклонити и променити кровну конструкцију која је дотрајала и иструлила. 
    Школа у свом саставу има две учионице, канцеларију, ходник и кухињски простор. У склопу школе је и стан за учитеља, који је земљотресом пуно оштећен и треба га хитно реновирати. Школа је  повезана асфалтом са путем, а асфалтирано је и ђачко игралиште. У школски објекат је доведена градска вода. 

Опремљеност школе је на задовољавајућем нивоу.

  Подручно одељење у Забрдици

    Основна школа у Забрдици грађена је 1946. године. Њу сада похађа веома мали број ученика. Школа је грађена од чврстог материјала, али су вршене редовне поправке на кровној конструкцији. Урађена је фасада, као и поправка столарије. Решено је питање воде у школској згради  (школски бунар је прочишћен и постављен је хидрофор). Урађена је помоћна зграда површине 32 м2  за смештај огрева. Радни простор је веома добро осветљен, добро одељен, подови су дрвени, а изолација је добра.
У саставу школског објекта су: једна учионица, хол, ходник и простор за ђачку кухињу, као и стан за учитеља. Опремљеност је добра, а услови рада, у целини гледано, су солидни. Школа нема решен прилаз. Потребно је урадити асфалт до школе, а такође и оградити школско двориште.

Оцена: Школски објекат у Забрдици је доградњом добио солидну функционалност, али је то још недовољно. Тек новом санацијом и доградњом у оба објекта решиће се проблем, а изградњом фискултурне сале и спортских терена побољшаће се радни услови. Школски објекти у Дупљају и Забрдици одговарају својој намени, али се недостаци кроз адаптацију морају хитно решити, тако да могу бити у могућности да пруже потребне услове за остваривање васпитнообразовне функције у својим срединама.Школе у Дупљају и Забрдици

Подручна одељења у Дупљају и Забрдици су опремљена училима око 50% у односу на норматив. Ове школске јединице имају сва општа наставна средства, али их треба опремити савременим наставним средствима и училима.