Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ:

Р.б.

 

Радно место

 

Име и презиме

Проценат ангажовања (%)

1.

Директор школе

Александар  Жуњић

100

2.

Секретар

Љиљана  Грк

50

3.

Шеф рачуноводства

Миланка Раковић

50

4.

Педагог

Марија Савић

Душица Стаматовић

50

50

5.

Библиотекар

Драган Павловић

50

6.

Педагошки асистент

Драган  Петровић

100

СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНИ: ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Р.б.

Предмет

Име и презиме

Проценат ангажовања (%)

1.

Српски језик

 

Невенка  Видић

100

Милан Поповић

16,67

2.

Француски језик

 

Грађанско васпитање

 

Маја Панић

95

Маја Панић

5

 

3.

Енглески језик

Јелена Радојичић

44,44

Олга Глушац

31,11

4.

Ликовна култура

Драган Мандић

25

Ксенија Мутић

5

  

5.

 

Музичка култура

 

Ненад Блажић

25

Јелена Голубовић

5

6.

Историја

Светлана  Мићић

10

Ненад  Игњатовић

30

Маријана Марковић

5

 

7.

Географија

Гордана  Крсмановић

35

Љубомир Радовић

10

8.

Физика

Радивоје Милутиновић

40

9.

Математика

Милена Савић

100

 10.

 Биологија

Александра  Милосављевић 

 30 

Верица Милојевић

20

11.

Хемија

Гојко  Крстић

30

 

12.

 

Техничко и информатичко образовање

 

Никола  Плећић

 

30

Техника и технологија

20

13.

Физичко васпитање

Изабрани спорт

Физичко и здравствено васпитање

Предраг  Старчевић

40

Андријана Новаковић

20

Бојан Камкински

15

14.

Информатика и рачунарство

Никола Плећић

25

 

15.

 

Веронаука 

Предраг Петровић

20

Бранко Алексић 

30 

  

СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНИ: РАЗРЕДНА НАСТАВА

Р.б.

Име и презиме

Проценат ангажовања (%)

1.

Светлана Аксентијевић

100

2.

Нада  Пантелић

100

3.

Драган Малешевић

100

4.

Весна  Бурнић

100

5.

Слађана Жарковић

100

6.

Ивана  Јовановић

100

 

СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ: ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Р.б.

Радно место

име и презиме

 

Проценат ангажовања (%)

1.

Домар мајстор одржавања

Радоје Пајић

100

2.

Домар мајстор одржавања

Помоћни радник 

Чистачица

 

Милан Милосављевић

 

8,33

38

24

3.

Чистачица

Стана Јеремић

100

4.

Чистачица

Слободанка Пајић

100

5.

Домар мајстор одржавања

Чистачица

Славица Јевтић

8

36