Школа у Попучкама почиње са радом 1900/01. као издвојено  одељење школе у Рабровици.
Није сувишно подсетити се да је у време образовања овог одељења у Попучкама у Србији радило 1.107 школа које је похађало 94.220 ученика. Са њима је радило 1.992 просветна радника. Следеће 1901/02. школске године у Попучкама је саграђена нова школска зграда.

Први пут школа у Попучкама освећена је поводом Савиндана 1903. године. Тим поводом организована је велика народна свечаност. Mеђу присутнима била је делегација школских власти из Рабровице, која је новооснованој школи поклонила велико школско звоно, изливено од бронзе и тешко око 60 кг.

На једној страни тог звона пише:
„Поклон школи Попучанској од школе Рабровичке – на Савиндан 1903. године. Чланови школског одбора: Д. Филиповић, Љ. Шљивић, М. Жуњић, С. Петровић и В. Терзић“. На другој страни стоји да су га излили радници Војно-техничког завода у Крагујевцу.
Ово звоно сачувано је до данашњих дана и имало је бурну и занимљиву прошлост. Према казивању старијих људи оно је годинама било постављено високо између два велика бреста, те се његов звук чуо и на удаљености од 7 км. Како су у првој половини 20. века часовници у Попучкама били права реткост, то су на звук овог звона мештани започињали или завршавали многе значајне и прецизне послове.

Школска зграда у Попучкама више пута је реновирана, поново зидана и дограђивана. Након Другог светског рата она је имала само две учионице, са 70 м2 површине и 55 ученичких места. Током 1950. године путем самодоприноса прикупљена су средства за њену доградњу и адаптацију. Те године она је темељно реконструисана и дограђена је још једна учионица. Крајем педесетих година дограђена је још једна учионица, проширени учитељски станови и извршена поправка кровне конструкције. Школске 1962/63. године заведен је први месни самодопринос у новцу и радној снази, а узет је и кредит. Потом је темељно реконструисана и доста проширена школска зграда. Пројекат је урадио Александар Трнавац, грађевински инжењер из Ваљева. Нешто касније у школском дворишту саграђена је стамбена зграда у којој се налазе четири стана за просветне раднике.
Од самог оснивања школа у Попучкама је имала пространо и лепо двориште, површине 90 а. Некада је у школском дворишту, поред воћа, било и борова, топола, смреча и другог украсног дрвећа.
Током 1996. године асфалтиран је пут од друма до школе и део школског дворишта где је подигнут спортски полигон, односно, терен за мале спортове (кошарку, одбојку, фудбал).