СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024.ГОДИНИ

УПРАВА ШКОЛЕ

Радно место Име и презиме
 Директор школе  Славица Бијелић
 Секретар Слађана Живковић
 Шеф рачуноводства  Миланка Раковић
 Педагог Марија Савић
 Библиотекар  Драган Павловић
 Педагошки асистент  Драган Петровић

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Име и презиме Разред
 Драган Малешевић  1/1
 Нада Пантелић  2/1
 Слађана Жарковић  3/1
 Весна Бурнић  4/1
 Ивана Јовановић  2/2; 4/2;  –  ИО Дупљај
 Светлана Аксентијевић  Продужени боравак

 

 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Предмет Име и презиме
 Српски језик Невенка Видић
Енглески језик  Јелена Радојичић/ Сара Рафаиловић
 Француски језик  Катарина Симић
 Ликовна култура  Драган Мандић
 Музичка култура  Ненад Блажић
 Историја  Ненад Игњатовић
 Географија  Гордана Крсмановић
 Физика  Радица Вујетић /Милена Савић
 Математика  Милена Савић
 Биологија  Верица Милојевић/Љиљана Прерадовић
Хемија  Јулијана Терзић
Техника и технологија  Александар Жуњић
Информатика  Александар Жуњић
Физичко и здравствено васпитање  Предраг Старчевић/Андријана Новаковић
Веронаука  Драган Петровић

 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Радно место Име и презиме
 Домар-мајстор одржавања Радоје Пајић
 Помоћни радник  Милан Милосављевић
 Помоћни радник  Слободанка Пајић
 Помоћни радник  Стана Јеремић
 Помоћни радник  Милена Пајић

 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.ГОДИНИ

УПРАВА ШКОЛЕ

Радно место Име и презиме
 Директор школе  Славица Бијелић
 Секретар  Љиљана Грк
 Шеф рачуноводства  Миланка Раковић
 Педагог Марија Савић

Маријана Пушић

 Библиотекар  Драган Павловић
 Педагошки асистент  Драган Петровић

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Име и презиме Разред
 Нада Пантелић  1/1
 Слађана Жарковић  2/1
 Весна Бурнић  3/1
 Драган Малешевић  4/1
 Ивана Јовановић  1/2; 3/2; 4/2;  –  ИО Дупљај
 Светлана Аксентијевић  Продужени боравак

 

 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Предмет Име и презиме
 Српски језик Невенка Видић
Енглески језик  Јелена Радојичић/ Сара Рафаиловић
 Француски језик  Катарина Симић
 Ликовна култура  Драган Мандић
 Музичка култура  Ненад Блажић
 Историја  Ненад Игњатовић
 Географија  Гордана Крсмановић
 Физика  Радивоје Милутиновић/Милена Савић
 Математика  Милена Савић
 Биологија  Верица Милојевић/Андријана Станојевић
Хемија  Јулијана Терзић(Катарина Аврамовић)
Техника и технологија  Александар Жуњић
Информатика  Александар Жуњић
Физичко и здравствено васпитање  Предраг Старчевић/Андријана Новаковић
Веронаука  Немања Арсеновић/Владимир Јокић

 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Радно место Име и презиме
 Домар-мајстор одржавања Радоје Пајић
 Помоћни радник  Милан Милосављевић
 Помоћни радник  Слободанка Пајић
 Помоћни радник  Стана Јеремић
 Помоћни радник  Милена Пајић