МисијаМи смо школа која користи предности физичког(географског и еколошког) и социјалног окружења за подстицање личног развоја ученика и наставника у интелектуалном, емоционалном, моралном и социјалном смислу. Негујемо хуманост, солидарност, толеранцију и тимски дух. Трудимо се да обезбедимо позитивну атмосферу за безбедан и несметан рад и учење.

Визија – Тежимо да постанемо  школа у коју ће ученици, њихови родитељи и наставници радо долазити, јер је настава у њој савремена, ефикасна, квалитетна и прилагођена потребама, интересовањима и могућностима ученика, а сама школа представља стециште културних, духовних и спортских активности у свом окружењу.

Сматрамо да ћемо циљеве из зацртане визије школе остварити кроз реализацију следећих развојних задатака школе:

  • Интензивирати активности усмерене на развој личности ученика,
  • Подстицати и мотивисати свестрани развој и напредовање ученика,
  • Организованије и доследније приступити јачању васпитне функције школе,
  • Остварити потпунију и оперативнију везу између школе и друштвене средине,
  • Јачати културну и јавну делатност школе
  • Перманентно радити на обезбеђивању адекватних материјално-техничких средстава и услова живота и рада у школи,
  • Интензивно радити на побољшању наставе и ваннаставних активности.