ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

  1. Слађана Жарковић-председник
  2. Милена Савић– представник запослених
  3. Невенка Видић– представник запослених
  4. Мирослав Мирковић – представник родитеља
  5. Владан Игњатовић – представник родитеља
  6. Сања Весић – представник родитеља
  7. Милета Кузмановић– представник локалне самоуправе
  8. Илија Ранковић– представник локалне самоуправе
  9. Горан Јеремић– представник локалне самоуправе