ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Име и презиме

  1. Слађана Жарковић-председник
  2. Милена Савић– представник запослених
  3. Невенка Видић– представник запослених
  4. Светлана Марковић– представник родитеља
  5. Светлана Бранковић– представник родитеља
  6. Саша Богдановић– представник родитеља
  7. Милета Кузмановић– представник локалне самоуправе
  8. Илија Ранковић– представник локалне самоуправе
  9. Горан Јеремић– представник локалне самоуправе