ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ЗА ПРВО И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Бр. наставногчаса Област оцењивања Датум
29. час Пишемо наученим штампаним словима 11. 10. 2022.
40. час Пишемо наученим штампаним словима 26. 10. 2022.
54. час Пишемо наученим штампаним словима 16. 11. 2022.
58. час Читање и писање штампаним словима 22. 11. 2022.
77. час Пишемо наученим писаним словима 19. 12. 2022.
93. час Пишемо наученим словима 1. 2. 2023.
99. час Полугодишња контролна вежба 9. 2. 2023.
110. час Слово, реч, реченица 1. 3. 2023.
130. час Тачка, упитник, узвичник 29. 3. 2023.
144. час Употреба великог слова 27. 4. 2023.
172. час Годишња контролна вежба 8. 6. 2023.

 

ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ЗА ПРВО И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Бр. наставногчаса Област оцењивања Датум
16. час Сналазимосе у простору 22. 9. 2022.
30. час Геометрија 12. 10. 2022.
45. час Бројевиодједандопет 2. 11. 2022.
61. час Сабирам и одузимамдопет 25. 11. 2022.
76. час Бројевидодесет 16. 12. 2022.
95. час Сабирам и одузимамдодесет 3. 2. 2023.
111. час Бројевидо 20 2. 3. 2023.
135. час Сабирање и одузимањедо 20 5. 4. 2023.
146. час Бројевидосто 3. 5. 2023.
154. час Мерење и мере; Новчанице 15. 5. 2023.
177. час Сабирање и одузимање 15. 6. 2023.

 

ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ИЗ СВЕТА ОКО НАС ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ЗА ПРВО И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Бр. наставногчаса Област оцењивања Датум
22. час Моја породица и дом 16. 11. 2022.
32. час Учим да се сналазим и зима 21. 12. 2022.
40. час Материјали око нас 8. 2. 2023.
53. час Нежива природа и пролеће 29. 3. 2023.
70. час Жива природа и лето 12. 6. 2023.

 

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА

 – прво полугодиште школске 2022/23. године –

Разред:  први

 

Ред.Бр. ПРЕДМЕТ СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18.
1. Српски језик                                        
2. Математика                                        
3. Енглески језик           к       к             к      
4.                                        
5.                                        
6.                                        
7.                                        
                                         
                                         

 

 

Легенда:

К

 

 

  • писана вежба, тест и контролни задатак

 

П

 

 

  • писмени задатак

НАПОМЕНА:

– друго полугодиште школске 2022/23. године –

Ред. Бр. ПРЕДМЕТ ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Р. Б. недеље Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље Р. број недеље
19. 20.   21. 22. 23. 24.   25. 26. 27. 28.   29. 30. 31.   32. 33. 34. 35. 36.   37. 38. 39.  
1. Српски језик

 

                                                     
2. Математика                                                      
3. Енглески језик         к           к                                
4.                                                      
5.                                                      
6.                                                      
7.                                                      
                                                       
                                                       

 

Легенда:

К

 

П

 

  • писана вежба, тест и контролни задатак
  • писмени задатак

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА

Разред: ДРУГИ

разред предмет тема /област датум наставна недеља
 

 

 

 

 

II

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Иницијални тест 5. 9. 2022. 2.
Слог, речи и реченице 29. 9. 2022. 5.
Именице, род и број именица 24. 10. 2022. 9.
Писање великог слова у називима градова, села  и држава 3. 11. 2022. 10.
Глаголи и глаголска времена 23. 11. 2022. 13.
Потврдне и одричне реченице 7. 12. 2022. 15.
Књижевност 22. 12. 2022. 17.
 

МАТЕМАТИКА

Иницијални тест 2. 9. 2022. 1.
Бројеви до 100 22. 9. 2022. 4.
Сабирање и одузимање бројева до 100. Римске цифре 3. 10. 2022. 6.
Јединице мере за дужину и време 20. 10. 2022. 8.
Обим фигуре 7. 11. 2022. 11.
Задаци са две операције 1. 12. 2022. 14.
Геометрија 15. 12. 2022. 16.
СВЕТ ОКО НАС Иницијални тест 7. 9. 2022. 2.
Насеље и околина 17. 10. 2022. 8.
Мерење времена 16. 11. 2022. 12.

прво полугодиште школске 2022/23. године –

 

Ред.Бр.

ПРЕДМЕТ СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18.
1. Српски језик   x     x       x   x     x     x   x  
2. Математика x     x   x   x       x       x   x    
3. Свет око нас   x           x         x              

 

– друго полугодиште школске 2022/23. године –

разред предмет тема /област датум наставна недеља
 

 

 

 

 

II

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Писање великог слова у назива планина, река и језера 3. 2. 2023. 20.
Описни придеви 9. 2. 2023. 21.
Бројеви 20. 3. 2023. 27.
Штампана слова латинице 30. 3. 2023. 28.
Писана слова латинице 25. 5. 2023 35.
Књижевност 2 1. 6. 2023. 36.
Скраћенице 8. 6. 2023. 37.
 

МАТЕМАТИКА

Множење – први део 31. 1. 2023. 20.
Множење 8. 3. 2022. 25.
Дељење 4. 4. 2023. 29.
Дељење – други део 28. 4. 2023. 31.
Задаци са две операције 29. 5. 2022. 36.
Разломци 14. 6. 2022. 38.
СВЕТ ОКО НАС Кретање 25. 1. 2022. 19.
Материјали 1. 3. 2022. 24.
Жива природа 10. 5. 2022. 33.
Нежива природа 12. 6. 2022. 38.

 

Ред. Бр. ПРЕДМЕТ ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Р. Б. недеље Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље Р. број недеље
19. 20. 20. 21. 22. 23. 24.   25. 26. 27. 28.   29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.   37. 38. 39.  
1. Српски језик

 

    x x             x x               x   x x      
2. Математика   x             x         x   x         x     x    
3. Свет око нас x             x                   x           x    
4. Енглески језик                       x                 x          

Учитељица: Слађана Жарковић

ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЗА ПРВО И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Бр. наставног часа Област оцењивања Датум
2. час Иницијални тест 2. 9. 2022.
22. час Именице 30. 9. 2022.
45. час Придеви 2. 11. 2022.
70. час Глаголи 8. 12. 2022.
79. час Значење речи 21. 12. 2022.
88. час Правопис 1 24. 1. 2023.
106. час Диктат са променом глаголског времена 23. 2. 2023.
119. час Заменице (личне заменице) 14. 3. 2023.
127. час Књижевност 24. 3. 2023.
151. час Стваралачки диктат 10. 5. 2023.
154. час Вештина читања и разумевања прочитаног текста 15. 5.2023.
162. час Правопис 2 25. 5. 2023.

 

ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЗА ПРВО И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Бр. наставног часа Област оцењивања Датум
3. час Иницијални тест 5. 9.2022.
18. час Бројеви до 1000 26. 9. 2022.
44. час Сабирање и одузимање 1. 11. 2022.
68. час Усмено сабирање и одузимање. Једначине са сабирањем и одузимањем – контролна вежба 6. 12. 2022.
82. час Усмено множење и дељење двоцифрених бројева – контролна вежба 26. 12. 2022.
90. час Множење и дељење  – контролна вежба 26. 1. 2023.
112. час Геометрија – први део 3. 3. 2023.
126. час Писмено сабирање и одузимање 23. 3. 2023.
135. час Множење и дељење 5. 4. 2023.
159. час Геометрија 22. 5. 2023.
169. час Мерење и мере 5. 6. 2023.
177. час Разломци – контролна вежба 15. 6. 2023.

 

ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЗА ПРВО И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Бр. наставног часа Област оцењивања Датум
17. час Крај у ком живимо 26. 10. 2022.
25. час Прошлост 23. 11. 2022.
45. час Ваздух, водa и други материјали 27. 3. 2023.
57. час Кретање тела, звук и светлост 19. 4. 2023.
71. час Животне заједнице 14. 6. 2023.

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА

 – прво полугодиште школске 2022/23. године –

Разред:  ТРЕЋИ

Ред.Бр. ПРЕДМЕТ СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18.
1. Српски језик                                        
2. Математика                                        
3. Енглески језик               к                       к
4.                                        
5.                                        
6.                                        
7.                                        
                                         
                                         

 

Легенда:

К

 

писана вежба, тест и контролни задатак

П

 

 

писмени задатак

НАПОМЕНА:

– друго полугодиште школске 2022/23. године –

Ред. Бр. ПРЕДМЕТ ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Р. Б. недеље Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље Р. број недеље
19. 20.   21. 22. 23. 24.   25. 26. 27. 28.   29. 30. 31.   32. 33. 34. 35. 36.   37. 38. 39.  
1. Српски језик

 

                                                     
2. Математика                                                      
3. Енглески језик                       к                         к    
4.                                                      
5.                                                      
6.                                                      
7.                                                      
                                                       
                                                       

 

Легенда:

К

 

П

 

  • писана вежба, тест и контролни задатак
  • писмени задатак

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА

 – прво полугодиште школске 2022/23. године –

Разред:  ЧЕТВРТИ

Ред.Бр. ПРЕДМЕТ СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18.
1. Српски језик                                        
2. Математика                                        
3. Енглески језик     к       к               к          
4.                                        
5.                                        
6.                                        
7.                                        
                                         
                                         

 

Легенда:

К

 

  • писана вежба, тест и контролни задатак
П

 

 

  • писмени задатак

НАПОМЕНА:

– друго полугодиште школске 2022/23. године –

 

Ред. Бр. ПРЕДМЕТ ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Р. Б. недеље Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље Редни број недеље Р. број недеље
19. 20.   21. 22. 23. 24.   25. 26. 27. 28.   29. 30. 31.   32. 33. 34. 35. 36.   37. 38. 39.  
1. Српски језик

 

                                                     
2. Математика                                                      
3. Енглески језик к                 к                 к                
4.                                                      
5.                                                      
6.                                                      
7.                                                      
                                                       
                                                       

 

Легенда:

К

 

П

 

  • писана вежба, тест и контролни задатак
  • писмени задатак