САВЕТ РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.ГОДИНИ

 

Име и презиме Разред
Владан Игњатовић Први разред
 Александра Пајић Други разред
 Загорка Богдановић Трећи разред
 Јелена Пимић-Пантић Четврти разред
 Мирослав Мирковић Пети разред
Милован Бранковић Шести разред
 Сандра Мишковић Седми разред
 Виолета Симеуновић Осми разред
 Сања Весић  ИО Дупљај